DCIxWMS řídí tok materiálu a výrobků ve společnosti DB Schenker

Společnost Aimtec poskytla v roce 2008 řešení elektronické komunikace TradeSync Integration Manager (TSIM) pro společnost DB Schenker.  V listopadu 2016 ho implementovala do dalšího závodu v Kosmonosech.

« 18. 8. 2017 »

Společnost Aimtec poskytla v roce 2008 řešení elektronické komunikace TradeSync Integration Manager (TSIM) pro společnost DB Schenker.  V listopadu 2016 ho implementovala do dalšího závodu v Kosmonosech. TSIM podporuje komunikaci přes protokol OFTP2 a zpracovává ASN ve formátu EDIFACT. Aimtec zároveň dodal systém DCIxWMS, který umožňuje kromě řízení skladové logistiky různé strategie řízeného zaskladnění a vyskladnění a evidenci obalů. Nad tím vším zajištuje zpětnou sledovatelnost kompletního informačního toku.

 

EDI komunikace on-premise

Česká pobočka mezinárodní logistické společnosti DB Schenker začala v roce 2008 spolupracovat s firmou Aimtec, která vyvíjí a dodává řešení pro výrobní a logistické společnosti pohybující se zejména v sektoru automobilového průmyslu. V té době DB Schenker požadoval ve své pobočce zprovoznění EDI komunikace on-premise, které splnil produkt TradeSync Integration Manager (TSIM).

 

Řízení skladové logistiky

V roce 2016 rozšířil Aimtec spolupráci do logistického skladu v Kosmonosech, kde DB Schenker poskytuje služby společnosti Magna Exteriors (Bohemia) dodávající automobilce Škoda Auto nárazníky v sekvenci. Přiblížení k zákazníkovi ŠKODA AUTO vyřešila Magna Exteriors využitím logistických služeb společnosti DB Schenker, kam své výrobky posílá, logistický poskytovatel je skladuje a poté dodává v režimu JIS do automobilky. Pro nový projekt byl implementován produkt DCIxWMS firmy Aimtec pro řízení logistických toků materiálu a hotových výrobků. Systém podporuje různé strategie řízeného zaskladnění a vyskladnění a evidenci obalů. Funkcionality zaručují vysokou přesnost a zpětnou sledovatelnost napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Během realizace projektu došlo také k nastavení EDI komunikace a k rozšíření konverzí podle požadavků společností Magna Exteriors a Škoda Auto. Zajištění elektronické výměny dat umožňuje zpracovávat ASN avíza ve formátu EDIFACT a každou hodinu odesílat zprávu o vydaných nebo spotřebovaných kusech. Vzájemná komunikace je podporována přes protokol OFTP2.

Společnost Aimtec implementovala flexibilní systém DCIxWMS, který nově umožnil komplexně řídit logistickou část pro dodávky v režimu JIS do automobilky Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Jedním z klíčových parametrů bylo dodržení přesného termínu realizace projektu, který jsme společně úspěšně zvládli,“ doplňuje k projektu Kateřina Říhová, projektová manažerka, DB Schenker. „Požadovaných výsledků bylo dosaženo vlivem neměnnosti projektového týmu v obou společnostech a vzájemnou úzkou spoluprací,“ dodává DCIx konzultant Luděk Zahálka, Aimtec.

Celý projekt trval tři měsíce. Součástí bylo i dodání radiofrekvenčních terminálů a tiskáren čárových kódů od partnerské společnosti Zebra ze spolku SKLAD. DCIxWMS je integrován s celopodnikovým systémem SAP přes webservice.