Nejnovější člen rodiny STILL iGo: Automatizované řešení inteligentní tažné soupravy

Mezinárodní odborný veletrh pro distribuci, materiálové a informační toky LogiMAT ve Stuttgartu má ve svém 15. ročníku motto „Ve víru změn. Digitální – propojené – inovativní“.

« 30. 3. 2017 »

Mezinárodní odborný veletrh pro distribuci, materiálové a informační toky LogiMAT ve Stuttgartu má ve svém 15. ročníku motto „Ve víru změn. Digitální – propojené – inovativní“. V souladu s tímto mottem se mohli návštěvníci ve veletržní prezentaci společnosti STILL, v hale 8, stánku B41, ponořit do světa inteligentních intralogistických řešení a naživo se seznámit s další úrovní automatizace. Středem pozornosti byl nejmladší člen rodiny iGo – automatizované řešení inteligentní tažné soupravy. Společnost STILL zde ukázala, jak může být v budoucnu realizováno inteligentní zásobování výroby tažnými soupravami. Dalším lákadlem z rodiny iGo je na veletrhu vozík iGo neo CX 20. Společnost specializující se na intralogistiku nejen prokázala, že se oblastí autonomie intenzivně zabývá, ale zároveň také ukázala směr, kterým se bude cesta ubírat dál. Intralogistika 4.0. made by STILL: Simply Smart!

Společnost STILL na veletrhu CeMAT 2016 poprvé představila systém inteligentní tažné soupravy LiftRunner s různými tahači a druhy rámů a pojízdných vozíků. Současně byl prezentován automatizovaný proces nakládání a vykládání pomocí C-rámu se dvěma elektricky ovládanými dvojitými teleskopickými páry vidlic s nosností až 1 000 kilogramů. S kompletně automatizovanou inteligentní tažnou soupravou společnost pokročila o velký krok vpřed a prokázala svou kompetenci v oblasti štíhlé logistiky. „Na veletrhu LogiMAT prezentujeme zásadní krok směrem do budoucnosti, kterým ukazujeme, co je v oblasti nasazení inteligentních tažných souprav technologicky možné,“ vysvětluje Herbert Fischer, Head of Business segmentu Tugger Train ve společnosti STILL GmbH. „Rozhodující bylo zefektivnit pomocí automatizace procesy našich zákazníků, aby mohli snížit náklady. S inovativním řešením inteligentní tažné soupravy můžeme vytvořit zcela automatizovaný materiálový tok až k výrobnímu pásu a zajistit tak taktované zásobování výrobních linek ještě chytřeji a ekonomičtěji.“

Automatizované řešení představené na veletrhu LogiMAT ukazuje plnou automatizaci všech stanovišť materiálového toku – od naložení inteligentní tažné soupravy na překladišti přes jízdu k jednotlivým stanovištím u výrobní linky až po vykládací stanoviště. Skládá se z automatizovaného vysokozdvižného vozíku STILL EXV pro vykládání a nakládání na překladištích, automatizovaného tahače, který vede inteligentní tažnou soupravu, automatizovaných standardních E-rámů a z předávacích stanic. Tyto prvky jsou základem řešení inteligentní tažné soupravy STILL. Na E-rámu se místo pojízdného vozíku nachází dopravníková technika v podobě dvou elektricky poháněných válečkových drah. Pro vyložení nebo naložení břemene najede automatizovaný E-rám před předávací stanici. Dva senzory zajistí, aby se E-rám spuštěním a umístěním zkontaktoval s předávací stanicí. Proces nakládání a vykládání se spouští povolením ze strany dopravníkové techniky. Další senzor ukončí proces naložení nebo vyložení a přitom zajistí, aby naložení, popř. vyložení proběhlo kompletně.

Automatizovaný E-rám s předávací stanicí lze využívat i s manuálně ovládaným tahačem k nakládání a vykládání velmi těžkých břemen na jednotlivých stanovištích výrobní linky. Klasické řešení inteligentní tažné soupravy zde nebylo v minulosti vhodné, neboť při manuálním ovládání inteligentní tažné soupravy je hmotnost břemene limitována na přibližně 500 kilogramů na přívěs, protože s břemenem se při nakládání nebo vykládání pohybuje lidskou silou. S automatizovaným E-rámem a předávací stanicí otevírá STILL zákazníkům nové možnosti. Nyní lze k výrobní lince přivážet i břemena s hmotností až 1,5 tuny na přívěs.

Pro firmy, které musí převážně pohybovat s těžkými břemeny nebo by chtěly usnadnit práci svým zaměstnancům, je možností plně automatizované řešení inteligentní tažné soupravy, které společnost STILL prezentuje na veletrhu LogiMAT.

Tahač s E-rámem začne cestu tím, že automaticky najede k překladišti u supermarketu a E-rámy umístí přesně před předávací stanice, na kterých se nacházejí plné palety. Ty byly předtím na předávací stanice přepraveny z regálu pomocí automatizovaného vysokozdvižného vozíku STILL EXV. Pak začne automatické naložení palet na E-rámy. Když jsou E-rámy naložené, zahájí inteligentní tažná soustava rozvážku – tedy zásobování výrobní linky. Po příjezdu na první stanoviště se automaticky pomocí předávací stanice vyloží paleta s materiálem. Na dalším stanovišti naloží nyní prázdný E-rám stejným způsobem prázdnou paletu. Když inteligentní tažná souprava projede všechna stanoviště na výrobní lince, přiveze plné palety a naloží prázdné palety, odveze prázdné palety na překladiště, vyloží je a naloží plné palety, které jsou zde již připravené k další rozvážce.

„S automatizovaným řešením inteligentní tažné soupravy od společnosti Still lze nyní zařadit do zásobování inteligentní tažnou soupravou i těžká břemena,“ vysvětluje Herbert Fischer. „Automatizovaná inteligentní tažná souprava STILL se přitom vyznačuje vysokou procesní bezpečností, snadnou obsluhou a nízkými náklady na implementaci.“

STILL se i při vytváření svého portofolia automatizovaných řešení iGo zaměřuje na požadavky zákazníka, se kterým v rámci celého vývoje úzce spolupracuje. „Chtěli bychom společně s našimi zákazníky vytvořit intralogistiku 4.0,“ říká Christian Fischer, vedoucí produktového managementu Business & Automation Solutions. „Proto je důležité přesně znát procesy u zákazníka. Základem automatizace nebo i autonomního řešení,“ říká vedoucí produktového managementu, „je vždy sériový vozík STILL, protože tím zákazník získá nejen osvědčenou prémiovou kvalitu, ale také vysokou flexibilitu, neboť může stroj ovládat kdykoli i manuálně.“

S autonomně pracujícím vychystávacím vozíkem STILL iGo neo CX 20 prorazila společnost STILL již minulý rok hranici od čistě automatizovaného vozíku k myslícímu týmovému hráči, který reaguje na své okolí. Vozík iGo neo se může inteligentně pohybovat díky tomu, že rozpoznává své okolí a obsluhu a následuje ji při každém kroku. Oproti automatizovanému vozíku, takzvanému FTF, který jezdí po pevně stanovené trase a sám není schopný vyhnout se překážkám v cestě, se autonomní vozík dokáže nejen chytře vyhnout překážkám, jako jsou například jiné vozíky nebo lidé, ale může také přizpůsobit svou rychlost podle rychlosti chůze obsluhy a zaujímat vždy pozici, která je pro obsluhu optimální. „Pomocí autonomie a z ní vyplývajících kognitivních schopností vozíku STILL iGo neo CX 20 jsme vytvořili zcela nové možnosti, jak lze v budoucnu ještě zefektivnit logistické procesy, jako je vychystávání. Současně jsme se tím výrazně přiblížili k cíli flexibilní intralogistiky v dobách pokračující digitalizace.“

Důležité je, že autonomie a automatizace si vzájemně nekonkurují. Právě naopak, STILL chce tyto světy propojit. V budoucnu si tak lze například představit i autonomní inteligentní tažnou soupravu. V duchu stavebnicové koncepce iGo: Zákazník nám popíše svůj proces a my nalezneme vhodný sériový stroj zkombinovaný s vhodnou technologií pro automatizaci jeho procesů. STILL to dokáže díky tomu, že se plně soustřeďuje na řešení vycházející z vlastností svých produktů.

Firma STILL nabízí na celém světě komplexní intralogistická řešení a inteligentní kombinaci vysokozdvižných vozíků, skladové techniky, softwaru, služeb a servisu. Aktivity zakladatele firmy Hanse Stilla, který se v roce 1920 pustil do podnikání
s obrovskou mírou kreativity, podnikatelského nadšení a kvality, rychle přerostlo

v celosvětově známou a silnou značku. V současnosti je 8 000 kvalifikovaných pracovníků z výzkumu a vývoje, výroby, prodeje a servisu připraveno splnit individuální požadavky všech zákazníků po celém světě. Klíčem úspěchu společnosti jsou vysoce efektivní produkty, které sahají od specifických komplexních nabídek pro malé a velké provozy v různých oborech až po počítačové logistické programy pro řízení skladů a materiálových toků. Navštivte STILL také na internetu www.still.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/still.