Připraveni na Průmysl 4.0

Jestliže automatizace ve výrobním a logistickém prostředí v minulých průmyslových revolucích znamenala nahrazení lidí stroji, aby byly procesy efektivnější, tak v rámci Průmyslu 4.0 připadá lidem zcela nová role.

Jestliže automatizace ve výrobním a logistickém prostředí v minulých průmyslových revolucích znamenala nahrazení lidí stroji, aby byly procesy efektivnější, tak v rámci Průmyslu 4.0 připadá lidem zcela nová role. Ve čtvrté průmyslové revoluci se člověk stává „člověkem 4.0“. Už není obsluhou systémů, ale jejich koordinátorem, dirigentem nebo specialistou. Průmyslové prostředí přitom tvoří internet, cloudové struktury a kyberfyzikální systémy. V budoucnu budou roboticky podporované systémy organizovat, řídit a sledovat komplexní softwarové systémy. Člověk bude s těmito systémy tvořit tým, který se vzájemně podporuje.

S vozíkem iGo neo CX 20 již společnost STILL představila první spolupráci člověka a stroje a umožnila tak nahlédnout do budoucnosti.

Ale samotné pořízení nových inovativních technologií není vše. Aby jejich využívání skutečně přinášelo ekonomické výhody, musí být optimalizovány i procesy, do kterých budou tyto technologie začleněny. Proto by mělo zavádění Průmyslu nebo Logistiky 4.0 probíhat promyšleně. „Je třeba co nejpodrobnější zanalyzovat všechny vrstvy příslušné firmy. Jednotlivé procesy je přitom třeba rozložit na dílčí procesy, aby bylo možné provést jejich důkladnou analýzu, třeba i kritickou,“ vysvětluje Christian Fischer, vedoucí produktového managementu Business & Automation Solutions ve společnosti STILL.

Stejně jako jsou u stavebního projektu domu popisy budovy, půdorysy, pohledy, řezy a detaily, musí se takto podrobně nahlížet i na firmu, aby ji bylo možné rozložit na jednotlivé vrstvy a ty pak analyzovat. Při posuzování jednotlivých vrstev se může například první vrstva skládat z procesů příjmu a expedice zboží, nad ní by byl jako druhá vrstva systém managementu a řízení přepravy, nad ní zase ve třetí vrstvě systém řízení skladového hospodářství a zcela nahoře, ve čtvrté vrstvě, ERP systém a systém hospodaření se zbožím. „Musíme tedy rozlišovat jak jednotlivé procesní kroky, které následují po sobě, tak také nad sebou situované systémy,“ říká Christian Fischer. „Jestliže pochopíme každý procesní krok a každou rovinu, vznikne základ pro Průmysl 4.0. Pak je možné postupně nahrazovat nebo vyměňovat jednotlivé stavební kameny, například vychystávání.“ Teprve tím se zajistí, že vše, co se bude do celkové koncepce zavádět nebo se v ní bude měnit, bude moci být integrováno jak do struktury, tak do infrastruktury.

Přitom žádná z již existujících společností nemůže přejít z Průmyslu 3.0 na Průmysl 4.0 ze dne na den. Může to probíhat pouze v jednotlivých procesních krocích. Tím lze přehledně sledovat rizika pro společnost. „Zákazník bude spíše ochoten postupovat malými krůčky, než aby postavil celou svou intralogistiku na hlavu,“ vysvětluje Christian Fischer. To je právě výhodné, aby mohl přechod na Průmysl 4.0 v existujícím prostředí proběhnout úspěšně. Jakmile bude k dispozici komplexní koncepce propojení ve společnosti a vytvořena konektivita, jedná se již o Průmysl 4.0. „Přitom je zcela jasné, že standardizované řešení Průmyslu 4.0 neexistuje, ale musí se posoudit pro každou společnost individuálně,“ říká Christian Fischer.

Ve světě Průmyslu 4.0 se v budoucnu propojí veškerá logistika a bude v mnoha směrech rozšiřitelná. Veškeré systémy, například manipulační technika, mezi sebou komunikují prostřednictvím výměny dat. Pomáhají člověku tam, kde je nutné provádět monotónní, neustále se opakující činnosti. Zajišťují vyšší efektivitu a bezpečnost procesů. „Vezměme si například vychystávání,“ říká Christian Fischer. „Je třeba představitelné, že by člověk na určitých místech stroj již nemusel řídit, ale pouze by vychystával, a vozík by pak autonomně odjel k expedici zboží.“ To by podle společnosti STILL bylo logickou další inovací vozíku iGo neo CX 20, který se sice již dnes autonomně pohybuje s obsluhujícím personálem, obsluha ale musí vozík ještě při všech procesních krocích až po expedici zboží provázet. „Naší vizí je nabídnout zákazníkovi specifická řešení opírající se o modulární systém technologií STILL. Lze si představit, že tam, kde to má smysl, by bylo možné jednotlivé technologie kombinovat, například autonomní jízdu s lithium-iontovými bateriemi,“ pokračuje Christian Fischer, „protože u nás se rozšiřitelnost neomezuje na produkty, ale také na technologie.“

U nástroje STILL neXXt fleet proběhl přesně tento vývoj. Inteligentní shromažďování dat s aplikací STILL neXXt fleet nahradí ve střednědobém výhledu aplikace STILLReport a STILL FleetManager. S aplikací STILL neXXt fleet nabízí STILL zákazníkům vysoce rozšiřitelný a flexibilní nástroj, který umožňuje inteligentní a efektivní řízení flotil. STILL neXXt fleet nabízí veškeré možnosti inteligentního sběru a zpracování dat, aby byly logistické procesy jednodušší, rychlejší a hospodárnější. V Průmyslu 4.0 musí umět softwarové systémy vyhovovat stále rostoucím požadavkům. „Více než 10 let jsme průběžně rozvíjeli naše know-how v oblasti managementu flotil a přizpůsobili potřebám Průmyslu 4.0. Uvedení systému STILL neXXt fleet na trh je toho logickým důsledkem.“

Webový portál neXXt fleet stanovuje nová měřítka v oblastech přístupnosti, disponibility, přehlednosti, uživatelského komfortu a vizualizace. Jestliže se dříve muselo pro provedení analýzy flotily namáhavě sloučit mnoho datových záznamů z nejrůznějších oddělení a oblastí, neXXt fleet složí bleskurychle tyto moduly do celkového přehledu. I když pro znázornění aktuálního procesu nejsou relevantní všechna data, lze přesto veškerá data nasazení manipulační techniky zaznamenávat. Když se implementují nové moduly nebo se požaduje optimalizace dalších procesů, mohou být tato data užitečná. „Musíme zákazníkovi umožnit, aby si zachoval nadvládu nad daty a aby jeho data zůstala v bezpečí a anonymní,“ vysvětluje Christian Fischer. „Ze strachu ze ztráty kontroly nad vlastními daty se mnoho zákazníků ještě bojí využívat takovéto nástroje v plném rozsahu. Proto nabízíme řešení, která zohledňují individuální potřeby ochrany dat uživatelů.“

Z vizionářských aktivit, o kterých se v posledních letech často diskutovalo, vzniká živý Průmysl 4.0 – snadno využitelný, vysoce efektivní a současně vysoce flexibilní s velkou přidanou hodnotou pro uživatele.

Firma STILL nabízí na celém světě komplexní intralogistická řešení a inteligentní kombinaci vysokozdvižných vozíků, skladové techniky, softwaru, služeb a servisu. Aktivity zakladatele firmy Hanse Stilla, který se v roce 1920 pustil do podnikání s obrovskou mírou kreativity, podnikatelského nadšení a kvality, rychle přerostlo v celosvětově známou a silnou značku. V současnosti je 8 000 kvalifikovaných pracovníků z výzkumu a vývoje, výroby, prodeje a servisu připraveno splnit individuální požadavky všech zákazníků po celém světě. Klíčem úspěchu společnosti jsou vysoce efektivní produkty, které sahají od specifických komplexních nabídek pro malé a velké provozy v různých oborech až po počítačové logistické programy pro řízení skladů a materiálových toků. Navštivte STILL také na internetu www.still.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/still.

Živý Průmysl 4.0 je snadno využitelný, vysoce efektivní a současně vysoce flexibilní s velkou přidanou hodnotou pro zákazníka.