Eissmann Group Automotive zefektivňuje fungování skladu pomocí SappyWMS na databázi HANA

Společnosti Eissmann Group Automotive a AIMTEC rozšířily svou spolupráci implementací systému řízeného skladu SappyWMS v Boru. Řešení je napojeno na nejnovější verzi SAP EHP7 na databázi HANA.

« 18. 8. 2016 »

Společnosti Eissmann Group Automotive a AIMTEC rozšířily svou spolupráci implementací systému řízeného skladu SappyWMS v Boru. Řešení je napojeno na nejnovější verzi SAP EHP7 na databázi HANA. SappyWMS zajišťuje zpětnou sledovatelnost pomocí manipulačních jednotek, umožňuje vychystávání pro více dodávek formou souhrnného PickListu, hierarchické balení na vstupu a vracení nespotřebovaného balení zpět z výroby do skladu. Na základě úspěšného ukončení projektu se uskuteční obdobná realizace v Mexiku a následně v dalších osmi závodech po celém světě.

Implementace SappyWMS do závodu v ČR

Po sérii úspěšně realizovaných projektů ve společnosti Eissmann na Slovensku, v Německu, USA a Číně, kde byl nasazen systém DCIxMES pro řízení technologických procesů ve výrobě, se společnost rozhodla rozšířit spolupráci se společností AIMTEC. Ve svém závodě v Boru v České republice potřebovala zjednodušit procesy skladové logistiky a zajistit jejich správné provedení. Dosavadní systém SAP WM proto nahradila řešením SappyWMS. To je vlastním produktem společnosti AIMTEC využívající standardní funkcionality SAP WM. Skupina Eissmann řídí podnikové procesy v ERP systému SAP, který se rozhodla současně s implementací SappyWMS upgradovat na nejnovější verzi EHP7 na databázi HANA. Systémy jsou vzájemně propojeny. Jde o pilotní projekt integrace SappyWMS a SAP na databázi HANA (in-memory databáze). Veškerá data jsou tak místo pevných disků uložena v operační paměti.

Zpětná dohledatelnost a tisk reportů

Řešení umožňuje operátorům skladu výrazně zjednodušit práci díky intuitivnímu ovládání RF terminálů, které jsou součástí dodávky. Zařízení poskytuje informace, jaké úkony provést, a v případě chybné operace terminál nahlásí chybu. Hlavním cílem bylo zajištění zpětné dohledatelnosti každé jednotlivé manipulační jednotky (Handling Unit – HU), která je pro dodavatele automobilového průmyslu klíčová. Systém uchovává historii každé HU a umožňuje tisk reportů. Z důvodu velkého množství drobných komponent, které byly skenovány jednotlivě každá zvlášť, bylo zavedeno hierarchické balení na vstupu. V praxi to znamená vytvoření paletové etikety, která obsahuje informace o všech komponentách. Skladovému systému umožňuje řízení skladu podle pravidel FIFO, šetří čas při příjmu materiálu a zabraňuje nesprávnému vyskladnění do zóny. Výroba je řízena na základě PickListů, které je možné s využitím SappyWMS zpracovat souhrnně. Tato funkcionalita přináší úsporu času i nákladů. Důležitým požadavkem je možnost vrácení nezpracované palety z výroby, kdy informace o jednotce jsou zaznamenávány v celopodnikovém systému SAP.

„Protože jsme se společností AIMTEC již dříve spolupracovali na předchozích projektech, při rozhodování o zavedení skladového systému jsme neváhali a obrátili se znovu na danou společnost. Se svým řešením SappyWMS zajistila stěžejní sledovatelnost použitého materiálu, umožnila vychystávání více dodávek pomocí souhrnného PickListu i vrácení nespotřebovaného balení z výroby a podpořila využití hierarchického balení na vstupu,“ shrnuje přínosy Bodo Deutschmann, IT manager Eissmann Group Automotive.

Projekt byl zahájen v březnu 2016 a jeho spuštění do produktivního provozu proběhlo na konci července tohoto roku. Po pilotním projektu v Boru je zvažován roll-out do závodu v Mexiku a následně do dalších osmi továren po celém světě.

Eissmann Group Automotive

Společnost Eissmann Group Automotive je partnerem automobilového průmyslu v oblasti vývoje a výroby a výrobcem ovládacích modulů, součástí obložení a kompletního interiéru vozidel. Společnost byla založena v roce 1964 jako rodinný podnik, kterým je dodnes. Zákazníky jsou významní výrobci automobilů. Dceřiná společnost Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. je v Boru u Tachova. V závodě kompletuje interiérová kožená čalounění interiérů pro světové automobilky.