CHYTRÁ INTRALOGISTIKA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

« 14. 6. 2016 »

Společnost STILL se pod mottem „Simply Smart“ zúčastnila světového veletrhu pro intralogistiku CeMAT 2016, který se konal od 31. května do 3. června 2016 v Hannoveru. Hlavním tématem veletržní prezentace na volném prostranství v pavilonu 35 bylo „chytré“ propojení člověka a stroje a také strojů mezi sebou. Patří sem také inteligentní řízení vysokozdvižných vozíků a skladové techniky, softwaru, služeb a servisu. Přední dodavatel komplexních intralogistických řešení představil aplikaci STILL neXXt fleet, nástroj umožňující inteligentní a efektivní řízení flotil. STILL neXXt fleet nabízí veškeré možnosti inteligentního sběru a zpracování dat, aby byly logistické procesy jednodušší, rychlejší a hospodárnější – tedy „chytřejší“.

Inovativní a výkonný webový portál slouží k optimalizaci flotil manipulační techniky a stanovuje nová měřítka v oblastech přístupu, disponibility, přehlednosti, jednoduchosti používání a vizualizace. Jestliže se dříve muselo pro provedení analýzy flotily namáhavě sloučit mnoho datových záznamů z nejrůznějších oddělení a oblastí, neXXt fleet tyto stavební kameny zpracovává dohromady do celkového přehledu. Všechny relevantní informace – obchodní a technická data ze systému SAP kombinovaná s daty přímo z vozíku – jsou nyní propojena do jednoho jediného datového prostředí, takže zákazník může precizně analyzovat svou flotilu.
STILL neXXt fleet se skládá z mnoha webových aplikací, které lze pohodlně a kdekoli vyvolat, rychle jimi analyzovat data a vyvodit opatření pro optimalizaci.
STILL neXXt fleet ve střednědobém výhledu nahradí aplikace STILLReport a STILL FleetManager.

Aby bylo možné neXXt fleet používat, je potřeba jen internetové připojení a webový prohlížeč, pak je možné k aplikaci neXXt fleet přistupovat z nejrůznějších koncových zařízení, např. notebooků, tabletů nebo smartphonů. Vynikajícím technickým řešením této aplikace je responzivní design, který zobrazovaný obsah automaticky přizpůsobí formátu displeje. Aby bylo možné velké množství dat zobrazovat a vizualizovat co nejrychleji, využívá STILL výkonnou technologii SAP HANA. Dynamická data vozíku se přes mobilní síť (GSM) šifrovaně odešlou na firemní server STILL, kde se shromažďují a propojují s dalšími daty. Bezpečnost dat zaručují moderní IT zabezpečovací systémy.

Výhodou pro zákazníka je skutečnost, že může veškeré údaje o flotile – i o vozících jiných výrobců – sloučit do jedné databáze a vyhodnocovat je. Oznámení – volitelně jako systémové hlášení nebo prostřednictvím e-mailu – v budoucnu zákazníkovi automaticky připomenou, že byly například překročeny náklady nebo konečné termíny. Systém sleduje data samostatně a zákazníkovi podá zprávu jen tehdy, když je to potřeba. Zákazník se tak může plně věnovat své hlavní činnosti a být si jist, že nepromešká žádné důležité informace nebo termíny. Přístup k aplikaci neXXt fleet, včetně aplikace „Fleet Overview“, je pro zákazníky STILL bezplatný. Existuje také možnost si různé webové aplikace předplatit. Vyúčtování probíhá měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Všechny aplikace je možné si na 30 dní vyzkoušet. V testovací fázi běží aplikace se skutečnými daty zákazníka a je možné plně využívat všechny jejich funkce.

Na veletrhu CeMAT představila společnost STILL vedle vstupní aplikace „Fleet Overview“ osm dalších aplikací.

S aplikací „Fleet Overview“ získá zákazník kompletní přehled o své flotile manipulační techniky. Užitečné informace, například typ vozíku, rok výroby, obsazenost, sériové číslo, příslušnost k flotile a příslušné umístění, jsou pro všechny vozíky okamžitě k dispozici, a rychle a jednoduše lze vyvolat i nejdůležitější dokumenty k vozíku.

K osmi dalším aplikacím patří mimo jiné aplikace „Cost Reporting“, která poskytuje podrobný přehled o všech servisních a finančních nákladech. Prostřednictvím podrobného datového výstupu v Excelu je možné tyto informace využít pro vlastní reporting. Kromě toho jsou snadno a chytře poskytovány účetní dokumenty, vztahující se k flotile, např. náklady na údržbu a opravy.

Aplikace „Maintenance Control“ poskytuje přehled příštích termínů údržby a kontrol, příslušně je dokumentuje a automaticky zasílá upozornění na termíny.

Aplikace „Fleet Usage“ vyhodnocuje veškerá nashromážděná data z GSM boxu, např. využívání vozíku, trasy jízd a procesy zvedání/spouštění, a porovnává je na přání s jinými vozíky napříč pobočkami. Tímto způsobem je možné identifikovat potenciály úspor a zákazníka při nastavené hranici vytížení automaticky informovat.

Aplikace „Operating Hour“ poskytuje přehled o aktuálních a historických počtech motohodin, aby bylo možné optimalizovat intervaly údržby a vytížení flotily.

S aplikací „KPI Monitor“ lze vyhodnocovat a vizuálně zobrazovat ukazatele z celého světa. Porovnáním klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) ve více pobočkách s volně volitelnými obdobími lze odhalit potenciály a posoudit tak výkon a náklady. Aplikace „Truck Life Analysis“ nabízí možnost shrnout a podle vozíků vyhodnocovat veškeré specifické události u vozíků, např. termíny údržby a kontrol, nebo šokové události.

S aplikací „Data Plus“ může zákazník zadávat individuální podrobnější data k vozíkům, např. interní nákladová střediska, systémy směn nebo přídavná zařízení. Dále je možné určit, které stroje se mají vyhodnocovat, které ne, a ty se předem odfiltrují. Zahrnout lze také náklady externích poskytovatelů služeb a vozíky jiných výrobců. Pomocí této aplikace lze kromě toho porovnat leasingové a servisní splátky cizích firem s náklady STILL.

Aplikace „Service Report Plus“ nabízí možnost zapisovat, dokumentovat nebo tisknout servisní zprávy a faktury jiných poskytovatelů servisních služeb než STILL. Tato data se rovněž doplní do aplikací „Cost Reporting“ a „Maintenance Control“.

Ke všem aplikacím existují nadřazené funkce, např. Dashboard, centrum zpráv, internetový obchod, nápověda a vyhledávání, díky kterým je tento nástroj přehledný a inteligentní. Další aplikace se již připravují a budou následovat v prvním čtvrtletí 2017.

Firma STILL nabízí na celém světě komplexní intralogistická řešení a inteligentní kombinaci vysokozdvižných vozíků, skladové techniky, softwaru, služeb a servisu. Aktivity zakladatele firmy Hanse Stilla, který se v roce 1920 pustil do podnikání s obrovskou mírou kreativity, podnikatelského nadšení a kvality, rychle přerostlo v celosvětově známou a silnou značku. V současnosti je 8 000 kvalifikovaných pracovníků z výzkumu a vývoje, výroby, prodeje a servisu připraveno splnit individuální požadavky všech zákazníků po celém světě. Klíčem úspěchu společnosti jsou vysoce efektivní produkty, které sahají od specifických komplexních nabídek pro malé a velké provozy v různých oborech až po počítačové logistické programy pro řízení skladů a materiálových toků. Navštivte STILL také na internetu www.still.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/still.