S LITHIUM-IONTOVÝMI BATERIEMI ZVYŠUJE STILL POTENCIÁLY EFEKTIVITY

« 14. 3. 2016 »

Společnost STILL, výrobce manipulační techniky se sídlem v Hamburku, chce do roku 2017 udělat další krok k elektromobilitě a nabízet 90 % všech vozíků STILL s lithium-iontovými bateriemi (Li-Ion). Další modely skladové techniky, tahače a první vysokozdvižný vozík s protizávažím s Li-Ion bateriemi představí společnost STILL již na veletrhu CeMAT 2016 v Hannoveru v pavilonu STILL P35 ve venkovním areálu. Specialista na intralogistiku přitom u baterií a nabíječek sází na vlastní řešení. S dokonalou souhrou vozíku STILL a lithium-iontové baterie STILL využijí zákazníci další potenciály efektivity.

To, že se prosadí trend směrem k Li-Ion bateriím, dokládá nejen v posledních letech výrazně rostoucí podíl elektrických vysokozdvižných vozíků na trhu z celkového obratu v Evropě, ale také skutečnost, že stále více uživatelů z logistiky a průmyslu dokáže ocenit výhody Li-Ion baterií oproti běžným olověným bateriím. Potvrzují to i experti z Frauenhoferova institutu, kteří ve své studii „Cesta lithium-iontových baterií do roku 2030“, pokládají Li-Ion baterii za klíčovou technologii budoucích (elektrických) pohonů. Li-Ion baterie je jako centrální zásobník energie při vhodném dimenzování vhodná pro všechny druhy elektrických vozíků – pro hybridní elektromobily, u kterých se využije její vysoká výkonnost, pro plně elektricky poháněné vozíky, u kterých je výhodná její vysoká hustota energie, a pro všechny koncepce pohonu, popř. vozíků mezi tím.

 

still_lion

 

Aby mohli zákazníci STILL využít výhod této technologie optimálně, je kromě výrazně rozšířené produktové palety Li-Ion baterií kladen důraz na obsáhlé poradenství k Li-Ion technologii, což zákazníkům umožní dlouhodobě naplánovat logistické procesy a efektivně využít vlastnosti technologie Li-Ion tam, kde je to smysluplné. Pro STILL je vždy prvořadé nejlepší řešení pro individuální typ nasazení u zákazníka.

Že se využití Li-Ion baterií v manipulační technice vyplatí, ukazuje již dnes pozitivní cenový vývoj Li-Ion baterií a mnoho aplikací, ve kterých se tato technologie už osvědčila. Podle Frauenhoferova institutu budou v příštích dvou desetiletích využity ještě velké vývojové potenciály, zejména v oblasti hustoty energie a dále v oblasti výrazného snížení nákladů. Pořizovací náklady již od roku 2011 klesly o cca 50 %, což je cenový vývoj, který odborníci nepředpokládali před rokem 2020.

Pokud již dnes posuzujeme pořizovací cenu pomocí ukazatelů Return on Investment a Life-Cycle-Cost, tak rychle vyvrátíme námitku, že je cena příliš vysoká, protože výhody této technologie převažují: například nízké náklady na údržbu – baterie je stoprocentně bezúdržbová – a skutečnost, že lze kdykoli a ve velmi krátkém čase provést mezinabíjení bez nutnosti speciálních prostor pro nabíjení. Tyto faktory zvyšují disponibilitu vozíků a mají citelný vliv na provozní náklady. Manipulační technika vybavená Li-Ion technologií spotřebuje již v současnosti až o 30 % méně energie než stroje s olověnými bateriemi s kapalným elektrolytem. Životnost těchto baterií je s 2500 garantovanými nabíjecími cykly minimálně dvojnásobná, podle druhu nasazení dokonce několikanásobná v porovnání s životností olověných baterií.

Nová Li-Ion baterie STILL využívá mnohokrát osvědčenou lithium-železo-fosfátovou technologii. Ta zajišťuje, že stroje mohou efektivně pracovat v širokém teplotním rozsahu, tedy i v mrazírnách. Baterie se nabízejí s napětím 24 a 48 V a ve výkonovém spektru od 1,9 do 49 kilowatthodin. Zákazník dostane optimální baterii pro své konkrétní potřeby. Pokud je například třeba pokrýt vozíkem intenzivní dvousměnný provoz, nabízí STILL řešení, u kterého se baterie nemusí měnit. Pro nasazení, která netrvají kontinuálně po celou směnu, ale jsou přerušována přestávkami, je k dostání levnější varianta baterie, kterou je možné v časech odstavení vozíku dobíjet. Již po 40 minutách je k dispozici opět 60 % nabití a za hodinu dosáhne baterie opět své plné kapacity. K dodávce baterie STILL Li-Ion patří také vhodná nabíječka STILL. Systém řízení baterie, komunikuje s vozíkem a s nabíječkou přes sběrnici CAN. Systém řízení baterie ukáže řidiči na displeji stav nabití a zbytkovou dobu provozu a zajistí, aby nedošlo ani k hlubokému vybití, ani přebití Li-Ion baterie a baterie tak dosáhla optimální životnosti.

Kromě ručně vedených nízkozdvižných vozíků konstrukčních řad EXU Li-Ion s nosnostmi od 1,6 do 2 tun, které společnost STILL uvedla úspěšně na trh již v roce 2014, představí STILL na veletrhu CeMAT 2016 různé nové modely, například vychystávací vozíky a tahače konstrukční řady CX, nové nízkozdvižné vozíky a vozíky pro současnou práci ve dvou úrovních konstrukčních řad EXU-S a EXD-S a první vysokozdvižný vozík s protizávažím konstrukční řady RX 20 s nosností od 1,4 do 2 tun. Vozíky jsou vždy k dostání ve specifických variantách pro různá nasazení.