SPOLEČNOST STILL ZAKOTVILA V KATARU

« 15. 12. 2015 »

Společnosti STILL a Jaidah Group se dne 24. listopadu 2015 v Dauhá dohodly na exkluzivním partnerství. Obě firmy spolupracují od roku 2014. Pod záštitou společnosti STILL Arser je nyní Jaidah Group nositelem značky STILL. Rodinou řízený konglomerát se sídlem v Dauhá má za sebou historii sahající až do roku 1898 v oborech automotive, průmyslová zařízení a energie.

Země, jako je emirát Katar, se mění z dodavatelů surovin na výrobce a získávají na celosvětovém významu jako pořadatelé sportovních akcí. Zajišťuje to rostoucí ekonomickou výkonnost, stoupající vnitřní spotřebu a tím vyšší potřebu vnitropodnikové logistiky. Rostou i trhy, o které STILL pečuje intenzivním partnerstvím se svými místními smluvními obchodními zástupci. Katar a zejména mezinárodní křižovatka Dauhá zaujímá jako brána do zálivu strategickou klíčovou polohu.

Úzká spolupráce mezi společnostmi STILL a Jaidah Group dalece přesahuje pouhé dodávky strojů. Důležitou roli hraje i předávání technických znalostí, protože kvůli extrémně velkým vzdálenostem v regionu zálivu je často nepraktické nasazení klasických servisních techniků. Partnerství založené na vzájemné důvěře proto zahrnuje i předávání know-how servisních techniků STILL vlastním technikům zákazníků.

Partnerství bylo potvrzeno v rámci společného dne pro zákazníky. Tento den pomáhá smluvním partnerům v rozvíjení vztahů s regionálními zákazníky. Navíc k představení produktového portfolia STILL se konala odborná přednáška na téma „Total Cost of Ownership“. Rozšířený způsob uvažování dávat při sjednávání smlouvy pouze na kupní cenu je totiž krátkozraký. Na příkladu inovativních strojů, jako jsou elektrické vysokozdvižné vozíky STILL RX 50 a RX 20, byla představena jejich šetrnost k životnímu prostředí a do středu pozornosti se dostaly jejich nižší následné náklady dosahované díky delším intervalům údržby. Pozitivní ohlas na prezentaci v Kataru dává organizátorům za pravdu: „Pro dlouhodobý rozvoj naší strategie v regionu EMEA (Europe – Middle East – Africa) tvoří Customer Day v Dauhá důležitý odrazový můstek,“ zdůrazňuje Thomas A. Fischer, výkonný ředitel pro prodej, marketing a servis (CSO) ve společnosti STILL.