AKTIVNÍ MANAGEMENT OPTIMALIZUJE NASAZENÍ FLOTIL

« 27. 12. 2015 »

Dosud bylo možné pomocí systémů řízení flotil regulovat přístupová práva k jednotlivým vozíkům, s funkcí STILL OptiTruck v systému FleetManager 4.x určí manažer flotily, jaký vozík se řidiči přidělí pro následující úkol. To umožňuje lepší vytížení flotily. Zřízením centrální stanice pro přebírání a vracení vozíků je umožněn rychlý přístup k volným strojům. Systém dále nabízí dokonalou transparentnost v disponibilitě a době využívání jednotlivých vozíků.

Na 32. Německém logistickém kongresu, který se konal od 28. do 30. října 2015 v Berlíně, vystoupila společnost STILL pod heslem: „Ještě optimalizujete nebo jste se již rozhodli?“ Návštěvníci se mohli v čajovém koutku společnosti STILL informovat zejména o nové funkci STILL OptiTruck systému FleetManager 4.x a jejím praktickém pilotním využití ve společnosti Hella Distribution v Erwitte. Interní koncernový poskytovatel logistických služeb dodavatele automobilových komponent Hella dokázal využitím aktivního řešení řízení flotil STILL OptiTruck redukovat flotilu vozíků v pobočce Erwitte z původních 160 vozíků o přibližně 20 % při stejném, popř. větším rozsahu práce, a výrazně tak snížit náklady. „Aktivním přidělováním vozíků a rovnoměrným vytížením vozového parku se nám podařilo kromě investic snížit zejména servisní a provozní náklady,“ říká Markus Brunnen, vedoucí oddělení intralogistiky společnosti Hella Distribution GmbH.

Velká výhoda spočívá v aktivním přidělování vozíků a omezení řidičů na přidělený vozík. Každý řidič má v daném okamžiku vyhrazený pouze jeden vozík a nemá rezervovaný žádný jiný, což v souhrnu umožňuje zmenšení flotily. Manager flotily stanoví kritéria pro výběr vozíku a může tak efektivně řídit celou flotilu s ohledem na její rovnoměrné využívání – například tím, že systém jako první vybere stroj s nejmenším počtem motohodin nebo nejmladší vozík vhodný pro daný úkol.

 

 

Funkce STILL OptiTruck pracuje stejně jako FleetManager 4.x v internetovém rozhraní a lze ji ovládat centrálně přes více poboček. Uživatel má ke zvoleným funkcím přístup po krátké on-line aktivaci – přes PC, mobilní telefon nebo tablet. S přehledem Cockpit a obsáhlými hlášeními nabízí systém mnoho ovládacích funkcí a možností vyhodnocování, například vytížení vozíku, doby a způsobu nasazení. Jako hardware slouží terminál s touchpadem pro průmyslové využití s integrovanou čtečkou karet, na kterém každý řidič po přihlášení svým průkazem dostane přidělený vozík. Kromě toho musí být každý vozík vybaven čtečkou karet, která se může snadno namontovat dodatečně. Uživatelé, kteří již využívají kontrolu oprávněnosti přístupu v systému FleetManager 4.x, nepotřebují žádné další vybavení vozíků. Při převzetí může řidič po krátké kontrole stroje nahlásit také možná poškození. Tím systém nabízí kromě rozpoznávání šokových událostí prostřednictvím senzorů také další možnost evidence poškození vozíku. Pokud je vozík poškozený, dostane servis STILL nebo zodpovědný technik ve firmě okamžitě hlášení a vozík může být systémem zablokován, dokud nebude opraven. Tímto způsobem dokáže manager flotily poprvé přesně zjistit také disponibilitu každého stroje. Díky přesné evidenci času při přidělování zakázek, uvádění do provozu a vracení se poprvé také přesně eviduje dobu vytížení vozíku, díky čemuž je případně možné objevit další možnosti optimalizací.

FleetManager 4.x a STILL OptiTruck je možné použít pro flotily se stroji STILL, ale také s vozíky jiných výrobců a provozovatelům umožňují kontrolované využívání vozíků podle předem definovaných kritérií a řízenou správu vozíků. V současnosti optimalizuje pomocí systému FleetManager 4.x nasazení svých vozíků přibližně 900 zákazníků STILL s celkovým počtem cca 14 000 vozíků.